Σύνδεση ή Εγγραφή

Σύνδεση ήδη εγγεγραμμένου χρήστη ή Εγγραφή Νέου Χρήστη

Κάντε την εγγραφή σας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και ξεκινήστε αμέσως... Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάνετε σύνδεση χρήστη και μπορείτε να χρησιμοποιήτε όλες τις υπηρεσίες του emailcrawler.gr

Εγγραφή Νέου Χρήστη

Σύνδεση Εγγεγραμμένου Χρήστη

Ξέχασα τον Κωδικό μου

Όροι Χρήσης & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

όροι χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου emailcrawler.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ιστοχώρος emailcrawler.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του emailcrawler.gr.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ:

Διεύθυνση IP ·
- H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο emailcrawler.gr, η οποία χρησιμοποιείται για στατιστικά στοιχεία και σε περιπτώσεις κακής χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. απάτης ενάντια στο emailcrawler.gr), για τον εντοπισμό του ατόμου που έκανε την απάτη αυτή.
Προσωπικά στοιχεία ·
- Το emailcrawler.gr συλλέγει μέσω της εγγραφής ενός επισκέπτη τα προσωπικά του στοιχεία, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,ΑΦΜ, κινητό τηλέφωνο και χώρα διαμονής, τα οποία χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία, έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, επικοινωνία για ζητήματα που έχουν σχέση με το emailcrawler.gr(ενδεικτικά αναφέρεται η προώθηση νέων προγραμμάτων ή υπηρεσιών).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ emailcrawler.gr

Με την εγγραφή σας στο emailcrawler.gr συμφωνείτε στους παρακάτω όρους:

  • Η υπηρεσία συλλογής email διευθύνσεων γίνεται μόνο για στατιστικούς λόγους και έρευνα και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
  • Συμφωνείτε πως σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αποστολή email, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση.
  • Αναγνωρίζετε πως η εταιρεία σας δίνει τα email καθώς και την πηγή από την οποία αυτά ανιχνεύθηκαν με μόνο σκοπό την απόδειξη πως ολοκλήρωσε την στατιστική έρευνα που ζητήσατε.
    • Το πρόγραμμα αποστολής email δίνεται σε εσάς για να μπορείτε να αποστέλλετε email σε ανθρώπους που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν από εσάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στην εταιρεία για αποτυχημένη ή καθυστερημένη
αποστολή μηνύματος(ων) αφού όλη η διαδικασία γίνεται με τις ρυθμίσεις του παρόχου σας.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παραπάνω όρους να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Υπηρεσίες & Προϊόντα